Over 15 års terapi-erfaring

 • Certificerede/eksaminerede parterapeuter, psykoterapeuter og sexologer
 • Sessioner i Hillerød og Roskilde, online og telefonisk
 • Individuel – og parterapi samt relationsterapi
 • Til private og til virksomheder
BOOK DIN TID ONLINE

Dramatrekanten

 • Posted on maj 6, 2023

Dramatrekanten
Navnet siger det meste: Der er drama, og det er en trekant…

I den dramatiske trekant er der tre hjørner. I hvert hjørne er der en rolle: Redder, offer og krænker. Alle rollerne er lige elendige – men selv om de er elendige, så havner vi alle i en eller flere af disse roller jævnligt.

Nogle mennesker er mere fastlåste i trekanten end andre, men ingen kan sige sig fri for at smutte ind i trekanten i ny og næ. Desværre.

Nogle gange går vi selv der ind. Og “Hvorfor” kunne man spørge, når nu det er så elendigt … Vi gør det, fordi det er genkendeligt at være der inde. Vi kender rollerne fra vores opvækst, og derfor OPLEVER vi det trygt, selv om det ikke umiddelbart vil betegnes som et sundt sted at være.

Andre gange kan vi føle os hevet ind i trekanten af andre. Man skal stå ret godt grounded ude for trekanten, hvis man ikke kan blive trukket ind i en af de tre roller i trekanten.

Det, der kendetegner trekanten, er, at der ikke er god kommunikation, men alt er reaktioner, og det kan være svært at se, at der kan være flere oplevelser af en situation. Vi er ikke nysgerrige her inde, og når vi ikke taler sammen, når vi er mest optaget af os selv, så kommer der ubalance.

Ofte har vi en rolle, som er særlig genkendelig, men vi kan også sagtens suse rundt i alle rollerne.

“Nej” er farligt
Det kan være svært at få et “Nej”, når vi er i trekanten.

Er man “offer”, så vil man få selvmedlidenhed, hvis man er “krænker”, så vil man foragte den, der siger nej, og samtidig vil man føle sig utilstrækkelig. “Redderen” ville aldrig spørge om noget, som ville give et nej, fordi “redderen” klarer alle andre og sig selv – og skulle “redderen” en sjælden gang få et “nej”, så ville det opleves, som om relationen ville briste. Et “nej” for redderen er altså ikke bare et nej i en given situation, men det er et “nej” til relationen.

Usunde grænser
Grænser er der store problemer med for alle i Dramatrekanten, fordi grænserne sættes om andre.

“Offeret” kan fx indirekte lokke eller true sig til, at andre gør noget for ham/hende.
“Krænkeren” bruger skam til at få ting til eget formål igennem, det kan fx være med klassikeren; “Du burde da ….” med en hentydning til, at det kan da ikke være så svært.
“Redderen har en anden strategi, fordi de “ved bedre” og derfor behøves de slet ikke spørge andre. De føler sig som eksperter på andres behov, hvilket kan føles meget grænseoverskridende at være i nærheden af.

Bare for god ordens skyld: Grænser er gode og sunde, når vi sætter dem om os selv fx “Jeg har brug for, at vi spiser tidligt i dag, da jeg er ekstra sulten” eller “Jeg vil gerne være alene i morgen aften, da jeg trænger til ro”.

Manipulation
Hver især manipulerer disse tre roller på forskellig vis. “Offeret” ynker og undskylder sig frem i livet. “Krænkeren” spiller på mereværd, så andre føler sig mindreværd og uperfekte, og “redderen” er så meget oppe i andres … følelser og behov, at man kan føle sig overtaget og ført.

Hvad kommer klienterne med?
Vores klienter kommer sjælden med en “Lav terapi ud fra Dramatrekanten”, men Dramatrekanten kommer tit i spil, fordi afhængighed, angst, mere- og mindreværd, utroskab, jalousi, manglende lyst og manglende kommunikation, disrespekt osv stammer fra vores gang i Dramatrekanten, og vi kan være så fastlåste, at det kan være svært at komme ud af trekanten uden støtte og bevidsthed omkring, hvorfor vi havner der gang på gang i relationer og i situationer og måske særligt med specielle personer.

Redderen er en eftertragtet rolle – Er den også det for dig?

Alle roller er lige dysfunktionelle, men vi oplever i klinikken, at de fleste helst vil være “Redder”. På en måde er redderen den mest komplicerede rolle, men titlen er muligvis federe end de andre, fordi når vi først har gennemgået alle roller i vores sessioner, så vil de fleste faktisk helst være ude af trekanten, hvor man med omsorg tager hånd om sig selv og andre, kommunikerer tydeligt og er i ligeværd.

De 10 mest markante ting ved en redder oplever jeg som følgende:

– Utydelighed

– Over(sam)arbejder

– Bedrevidende

– Opfylder andres behov for at føle sig betydningsfuld

– Gør alt for ikke at være uundværlig

– Laver kompromisser uden at mærke efter

– Stor frygt for ensomhed, dette er motivationen

– Opofre sig for andre

– Svært ved at sige “nej”

– Yndlingsordsprog: Der går ikke noget af mig, jeg kan da godt lige …

Selv om redderen ikke er din typiske rolle, så kan der godt være nogle punkter, som du kan genkende – og i øvrigt så kan vi sagtens skifte mellem et par eller mellem alle tre roller, afhængigt af situation og relation.

Krænkeren
– Er det dig, din partner, din mor?


Selve titlen er hård, synes mange, men krænkeren er hverken bedre eller værre end de andre to roller.

De 10 mest markante ting ved en krænker oplever jeg som følgende:

– Skammer andre ud

– Håner andre

– Føler sig utilstrækkelig på indersiden

– Bruger sarkasme

– Spiller mereværd

– Vreden fylder

– Skjuler ikke foragten for andres tanker, følelser og handlinger

– “Jeg er perfekt”-attitude

– Regner med at andre tager ansvar for sine behov

– Videregiver skam og skyld

Selv om krænkeren ikke er din typiske rolle, så kan der godt være nogle punkter, som du kan genkende – og i øvrigt så kan vi sagtens skifte mellem rollerne, afhængigt af situation og relation.

Er du i et parforhold, hvor den ene er krænker og den anden offer, så passer det godt sammen, men det er langt fra sundt. Rollerne passer sammen, fordi én spiller den store og én spiller den lille. Rollerne er genkendelige fra andre relationer, fra vores opvækst mv. Redderens værste skræk er at være krænker, men redderen kan også lære noget af krænkeren, nemlig at krænkeren kan sige NEJ tydeligt! Der er redderen langt mere utydelig.

Når vi taler om Dramatrekanten, så skal vi huske, at det er de færreste, som er i den konstant. De fleste mennesker er ude for trekanten meget af tiden, hvor der er balance, og hvor vi kan tage ansvar for vores egne behov og samtidig have omsorg for andre.

HUSK inden jeg går videre; Vi er ALLE i Dramatrekanten af og til, nogle mere end andre, men jeg har endnu ikke mødt nogen, som ALDRIG er der.

Offer-rollen
Vi kan sagtens være i noget, som gør, at det er synd for os lige nu. Det kan være et uheld, en af vores nærmeste er døde eller andet, så er der ikke tale om “Offer-rollen” i Dramatrekanten.
De 10 mest markante ting ved et offer i Dramatrekanten er, som jeg ser det, følgende:

– Tager ikke ansvar

– Spiller “den lille”

– Optaget af skyld

– Manipulerende

– Handler ikke

– Siger undskyld, men uden man ser en forandring

– Hjælpeløs og opgivende

– Ynker

– Dårlig samvittighed

– Selvmedlidenhed

Når vi indtager Dramatrekanten, så er det overlevelsesstrategi. Vi ved præcis, hvordan vi har det i vores yndlingsrolle(r). Specielt i de helt tætte relationer fx i vores parforhold. Et offer kan ynke sig til noget, men et offer kan også have en mere konfronterende tilgang.

Et offer kan fx også true sig til noget;

Hvis du ikke kan gøre X for at hjælpe lille mig, så må vi jo skilles…

Ud over en trussel i denne sætning, så er den også manipulerende. Offeret lægger ansvaret over på partneren; “Så må vi jo skilles”, hvor i der ligger, at det er partnerens skyld.

Dramatrekanten, synes jeg, er genial. Den giver en bevidsthed for dynamikken i relationer, vi kender til rollerne fra vores forældre, bedsteforældre, og vi har ubevidst vadet ind og ud af den trekant hele livet.
Når vi kender til rollerne, så er det langt lettere at holde sig ude af trekanten, og det er det vi arbejder rigtig meget med i vores sessioner – både med par og med individuelle, fordi vi tror på, at man skal være bevidst om, hvor man står, før man kan gøre noget andet.

Læs mere om dynamikker, parforhold, opdragelse, jalousi mv – Tilmeld dig vores nyhedsbreve. Du tilmelder dig her

 • Alene i terapi Vil du gerne have større bevidsthed, bedre relationer og mere glæde?
 • Sammenbragte familier Få en mere stabil hverdag med en større indsigt i roller, værdier, kommunikation mv.
 • Par med børn Forældre laver det "vand", som børnene skal svømme i. Husk parforholdet.
 • Kommunikation & Sex Få en god hverdag med bedre kommunikation og sex.
 • Jalousi & Utroskab To ting, som kan fylde meget i parforholdet.
 • Terapi for unge Støtte til de svære udfordringer som fx identitet, angst og sociale færdigheder.
 • Skilsmisse Farvel til forholdet, goddag til den nye relation; At være gode forældre sammen.
 • Servicetjek Forebyggelse - Bevar det gode i forholdet og hos dig selv.