Skilsmisse

  • Posted on feb 6, 2018

Skal I skilles? – Rådgivning for forældre

Vil I skilles? Eller ønsker én af jer at blive skilt? Uanset, hvordan I er nået frem til skilsmissen, så er det vigtigt, den foregår ordentligt, især hvis der er børn involveret.

I ved, der skal være en eller anden form for samarbejde mellem jer i mange år endnu, så det er godt fra starten at få talt om forventninger til hinanden, så I forbliver gode forældre.

Livet kan blive rigtig surt for alle og utåleligt for børn efter en skilsmisse, hvis der resten af livet skal kriges mellem jer. Konflikterne kan let optrappes i skilsmissen, og derfor er det vigtigt for hele familien, at forældrene kan kommunikere omkring og med børnene på en tryg måde.

Få en god kommunikation, så der er plads til, at både I og børnene bliver hørt og anerkendt.

Sig farvel til forholdet – og goddag til jeres nye relation; At være gode forældre sammen.

Forstå børnenes adfærd i deres proces gennem skilsmisse og bagefter. Mange børn reagerer i forbindelse med en skilsmisse, nogle lukker sig hurtigere ind i sig selv, mens andre opsøger konflikterne, bliver mæglere i mellem jer eller får ansvaret for “den gode stemning” i huset, når far og mor er sammen. Andre børn vælger, at danne parti med en af forældrene, og det kan være svært for alle.

Fordi rigtig mange par bliver skilt, så er det efterhånden blevet “normalt”, og i og med at det er blevet normalt, så er der mange, som ikke giver sig selv plads til at sørge over, hvad der er sket. Det er også selv om, det for rigtig mange er en kæmpe stor livskrise og/eller livsændring.

For børnene fylder det meget, at mor og far kan samarbejde under og efter skilsmissen. Vi taler om, hvordan et godt samarbejde kan se ud for jer.

Formentligt har I også haft hver jeres rejse hen til bruddet mellem jer, det er også en vigtig faktor at have med, når vi taler om den videre proces for jer omkring en god skilsmisse.

Vi kan også hjælpe jer med at have trygge samtaler, og vi sørger for, at der er mulighed for både at tale om lytte. Det gælder mens I er hos os, men vi giver også redskaber med, så I kan fortsætte, når I går herfra.

Vi kommer også til at tale om børnenes behov, og hvad der skal til for at det fungerer for dem også. Kan det fx. fungere, at I har forskellige regler hjemme m.v.? Det er ofte en stor livsændring at blive skilt, og det kan være udfordrende at rumme, hvad børnene føler og se uden, hverken at negligere skilsmissen for børnene eller uden at lave stor drama, fordi vores egne følelser spille ind også.

Det kan også være en ide, at give børnene lov til at tale med en tredjepart om bruddet, én som ikke er involveret. Vi har også samtaler med børn

Måske er I blevet skilt for at fjerne konflikterne, men de fjernes sjældent i forbindelse med en skilsmisse, hvis man ikke har en god kommunikation sammen.

BOOK DIN TID ONLINE

Vi kan hjælpe jer til at få en tålelig skilsmisse – i forhold til hinanden og i forhold til børnene. Det kan både være ved parterapi og ved individuel terapi. Vi har parterapi og individuel terapi i Hillerød, Nordsjælland. I terapien giver vi også konkret rådgivning og brugbare redskaber.

 

Ny børnegruppe/ungegruppe starter op løbende, så skriv endelige, hvis dit barn vil med.
Vi mødes 7 gange i Hillerød.

Skilsmisser er en af de udfordringer, som mange familier møder i dag.

En tredjedel af alle børn i Danmark oplever, inden de er fyldt 18 år, at deres mor og far går fra hinanden. For mange børn og unge er familiebruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have rigtig god glæde af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum.

Børn er utrolig omstillingsparate og stærke. Det, der kan være særligt udfordrende for dem, er, hvis der er tanker, som de står alene med, måske fordi de tror, at hvis de siger det højt, bliver deres forældre kede af det eller vrede.

Skilsmissegruppen er ikke terapi. Vores mål med gruppen er, at børnene får mulighed for at dele de tanker, som de har lyst til at dele. De vil opleve at genkende samme udfordringer hos andre i gruppen – og for andre igen kan det se anderledes ud. Børnene kan komme fra familier, som nyligt har været igennem skilsmisse, og andre børn, som slet ikke huske, at de har oplevet andet. Alle har gavn af det.

Erfaring viser, at dette skaber styrke, håb og bedre mulighed for at mestre udfordringer.

Læs her om en eftermiddag i skilsmissegruppen

Praktiske oplysninger:
Børn/unge i alderen 7 år – 16 år kan deltage.
Vi laver grupperne med maks. 4 års spredning på yngste og ældste. Er aldersspredningen på tilmeldte større end 4 år, så opretter vi flere grupper.

Datoer kommer snarest. Alle gangene er fra kl. 16.00-18.00.

Prisen er 3.000 kr. for 14 timer (7 gange – To timer pr. gang).
Beløbet kan enten betales af én gang, inden forløbet starter – eller beløbet kan deles op i to rater, hvor første rate betales inden forløbet starter, og anden rate tillægges administrationsgebyr på 125 kr.

Det er vigtigt, at børnene deltager alle 7 gange, da det har stor betydning for gruppedynamikken.

I vil som forældre undervejs i forløbet modtage mails med information om, hvad vi beskæftiger os med af emner. Vi har dog tavshedspligt omkring, hvad der foregår i gruppen, så det vil blive en overordnet information til samtlige forældre.

Gruppen ledes af Mette Frank, som er certificeret børnegruppeleder og som har stor erfaring med at arbejde med børn og skilsmisse. Desuden deltager Line Bassøe (Terapeut og Relationspraktiker mv).

Skriv en mail til info@linebassoe.dk, hvis du har spørgsmål og hvis du gerne vil booke en plads.

 

 

Betalingsbetingelser ved workshops og kurser mv.
Der ydes 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på line@linebassoe.dk, og vi returnerer det indbetalte beløb.

Melder du afbud til et kursus eller en workshop mv. mere end 30 dage før afholdelse, refunderer vi dig 50% af den indbetalte pris. 
Ved afbud 30 dage eller mindre før afholdelse ydes ingen refusion.
 Efter aftale vil du have mulighed for at overdrage din plads til en anden.

Hos “Line Bassøe” er vi erfarne og certificerede parterapeuter, psykoterapeuter, selvværds- og skyggevejledere, sexologer, PREP/KIFF ledere mv
Telefon 4078 3181
Vi har individuel terapi og parterapi samt relationsterapi i Hillerød/Nordsjælland samt online og telefoniske sessioner.